Welkom in
HOLLANDS BINNENHUIS

Onderzoek en advies  

Wanneer u een pand met historische waarde heeft gekocht en u wilt meer over de geschiedenis van uw woning weten dan houdt dat vaak diepgravend archiefonderzoek in. Dit kan voor drukbezette eigenaren een probleem vormen, te meer omdat dergelijk onderzoek tijdrovend is en bovendien moeilijk wanneer u bijvoorbeeld op zeventiende-eeuwse teksten stuit. Hollands binnenhuis kan dit onderzoek voor u uitvoeren en/of oude teksten voor u ontcijferen. 

Bij de vaak moeilijke keuzes voor de restauratie van uw historische interieur kan Hollands binnenhuis u helpen om aan de hand van onderzoek ter plaatse tot een historisch verantwoorde herinrichting te komen.

Hollands binnenhuis heeft een risicoanalyse voor het historische interieur ontwikkeld en zet dit instrument met trots in. Als u uw interieur wilt behouden en grote restauratiekosten in de toekomst wilt vermijden dan is deze risicoanalyse van harte aan te bevelen. Door de analyse weet u waar de pijnpunten zitten en kunt u met de concrete adviezen aan de slag. Ook bij herbestemming, als gebouwen op een andere wijze gaan functioneren dan oorspronkelijk bedoeld was, is een risicoanalyse de basis voor nieuwe ontwikkelingen. Voorbeelden van herbestemming zijn huizen die een museale functie krijgen of monumentale panden die worden verbouwd tot studentenhuis. De opzet van de risicoanalyse is gebaseerd op de methodiek Waller (Museum risk assessment van Rober Waller en Stefan Michalski) en het handboek van de National Trust Manual of Housekeeping

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.