Ga direct naar


Interieurwacht

Interieurwacht

Wij hebben een risicoanalyse voor het historische interieur ontwikkeld en zetten dit instrument met trots in. Als u uw interieur wilt behouden en grote restauratiekosten in de toekomst wilt vermijden dan is deze risicoanalyse van harte aan te bevelen. Door de analyse weet u waar de pijnpunten zitten en kunt u met de concrete adviezen aan de slag om de problemen te herstellen en erger te voorkomen. Ook bij herbestemming, als gebouwen op een andere wijze gaan functioneren dan oorspronkelijk bedoeld was, is een risicoanalyse de basis voor nieuwe ontwikkelingen. Voorbeelden van herbestemming zijn huizen die een museale functie krijgen of monumentale panden die worden verbouwd tot studentenhuis.

Er zijn twee mogelijkheden: de risicoanalyse die per ruimte een tiental schadefactoren inventariseert en analyseert waaruit een kwantitatief gewogen oordeel volgt. U kunt ook kiezen voor de quick scan, een verkorte versie van de risicoanalyse. De quick scan beoordeelt uw interieur kwalitatief op dezelfde schadefactoren en geeft u een beeld van de situatie waarin uw interieur zich bevindt.  

De opzet van de risicoanalyse en de quick scan is gebaseerd op de methodiek Waller (‘Museum risk assessment’ van Robert Waller en Stefan Michalski) en het handboek van de National Trust ‘Manual of Housekeeping’ .


Interieur geschiedenis

Interieurinformatie

Contact

 T: 0524 29 06 77
M: 06 407 73 674
E: info@hollandsbinnenhuis.nl