Ga direct naar


Home

Welkom in Hollands binnenhuis

Hollands binnenhuis richt zich op het Nederlandse historische interieur. Wij willen u als particulier, restauratiearchitect, gemeentelijke monumentenzorg of erfgoedinstelling bijstaan bij het onderzoek naar de interieurgeschiedenis van uw (monumentale) pand en adviseren over restauratie en inrichting van het interieur.

Daarnaast heeft Hollands binnenhuis de functie van Interieurwacht opgepakt voor het behoud en beheer van historische interieurs door de opzet van een risicoanalyse. Dit instrument is ook van grote waarde bij herbestemming.

Tot slot stellen wij cultuurhistorische waarderingen van monumentale interieurs op en bieden lezingen aan over interieurhistorie.

Profiel

Ineke den Hollander heeft kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Leiden met interieur als specialisatie. Zij heeft de nodige ervaring opgedaan met monumentale interieurs in heel Nederland door functies diverse erfgoedinstellingen, waaronder de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vanuit haar betrokkenheid bij historische interieurs zet zij zich in voor het behoud van en onderzoek naar dit kwetsbare erfgoed, dat in Nederland nog steeds onvoldoende prioriteit heeft. Zo werkt de Interieurwacht in Vlaanderen, Noord-Brabant en Limburg samen met de Monumentenwacht voor het behoud van interieur en exterieur van de monumenten. In de overige provincies in Nederland is echter voorlopig nog geen zicht op de instelling van een Interieurwacht. Daarom heeft Ineke een instrument ontwikkelt om hierin te voorzien. 


Interieur geschiedenis

Interieurwacht

Interieurinformatie

 T: 0524 29 06 77
M: 06 407 73 674
E: info@hollandsbinnenhuis.nl